Nieuwe ronde initiatieven ‘Samen voor een gezond(er) Middelburg’!

Iedereen met een goed idee om Middelburg en Middelburgers gezonder te maken kan nu budget aanvragen. Het Lokaal Preventie Akkoord heeft 30.000 euro te verdelen onder veelbelovende initiatieven. Die kunt u vanaf 1 oktober indienen op het platform doemee.middelburgers.nl. Doe dit samen met een aantal samenwerkingspartners.

 

Het Lokale Preventieakkoord zoekt ideeën binnen de thema’s (minder) Roken, (terugdringen van problematisch) Alcoholgebruik, Gezond Gewicht, Mentale Gezondheid en Fysieke Leefomgeving. Dit jaar zijn er al zeven initiatieven van start gegaan, nu is het platform opengesteld voor de volgende ronde (budget 2022). Het budget is een eenmalig stimuleringsbudget. Indienen van ideeën kan tot 17 december. De toekenning van goedgekeurde initiatieven uit deze ronde volgt uiterlijk

1 februari 2022. Wilt u hulp bij het indienen van een idee op het platform? Maak dan gebruik van het vragenuurtje. Wilt u uw initiatief mondeling toelichten met een zogenaamde ‘pitch’? Ook dat kan. Kijk voor meer informatie op doemee.middelburgers.nl en registreer uzelf.

 

Gezonde en gelukkige inwoners

 

Middelburg zet preventief in op gezondheid: voorkomen is beter dan genezen! We willen bijdragen aan gezonde en gelukkige inwoners. Dat kunnen we alleen samen met u als inwoner, ondernemer, lid van een vereniging, actief in welzijn, zorg en onderwijs en allerlei andere partners. Deze ambitie hebben we vertaald in het Lokaal Preventieakkoord ‘Samen naar een gezonder Middelburg’.

 

Verbindingen leggen

 

In het Lokaal Preventieakkoord Middelburg leggen we zoveel mogelijk verbindingen. Niet alleen tussen de verschillende initiatiefnemers, maar ook met de aanpak van bijvoorbeeld armoede en achterstanden. We combineren acties uit het Gezondheidsbeleid en verbinden met andere lokale coalities zoals het Sportakkoord, JOGG en Kansrijke Start.

 

Waar moet uw idee aan voldoen?

 

Ideeën en initiatieven die in aanmerking komen voor budget uit het preventieakkoord, moeten (zoveel mogelijk): de positieve gezondheid bevorderen, bijdragen aan één van de thema’s, uitvoering door minimaal twee lokale samenwerkingspartners, gericht zijn op (bij voorkeur ook de meer kwetsbare) inwoners van de gemeente Middelburg, vernieuwend en toekomstbestendig zijn, beantwoorden aan behoeften van de doelgroep, heldere en haalbare doelstellingen hebben en meetbare effecten opleveren.