Nieuwe directeur-bestuurder voor Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat

Leo Adriaanse (1960) wordt de directeur-bestuurder van Kunsteducatie Walcheren (KEW) en Cultuurkwadraat. Beide organisaties zetten zich in voor cultuuronderwijs: KEW op Walcheren, Cultuurkwadraat provinciebreed. Adriaanse is momenteel directeur van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en plaatsvervangend directeur-bestuurder van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Hij is goed bekend met de Zeeuwse kunst- en cultuursector: van 2004 tot 2017 was hij sectorhoofd Advisering & Ontwikkeling bij Erfgoed Zeeland en initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers. Hij volgt Han Eygenraam op die per 1 april met vervroegd pensioen gaat.

KEW is in Middelburg, Veere en Vlissingen actief met de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. KEW werkt op Walcheren voor en met de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en ontwikkelt daarnaast naschoolse cultuurprogramma’s. KEW initieert tevens projecten, zoals het Pennywafelhuis. Cultuurkwadraat is het kennisplatform voor cultuureducatie voor heel Zeeland. Cultuurkwadraat voert in opdracht van de provincie Zeeland de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit waarmee Zeeuwse basisscholen de kwaliteit van hun cultuuronderwijs kunnen verbeteren. Dit doet zij met KEW en Kunst en Cultuureducatie Oosterschelderegio als partners. Ook is Cultuurkwadraat de organisatie achter de Cultuurbus, waarmee dankzij subsidie van de provincie Zeeland het gratis busvervoer plaatsvindt voor scholen die cultuurexcursies voor hun leerlingen organiseren. Met Erfgoed Zeeland en de vijf Zeeuwse themamusea werkt Cultuurkwadraat aan een meerjarig programma voor het versterken van erfgoededucatie in Zeeland.

Leo Adriaanse woont in Geersdijk. Als hij per 15 april start bij KEW en Cultuurkwadraat is hij na drie jaar weer werkzaam in Zeeland. Adriaanse bouwde een breed Zeeuws netwerk in het culturele en sociale domein op en de afgelopen jaren tevens een gedegen landelijk netwerk in cultuureducatie- en participatie. In 2017 en 2018 was hij lid van de Raad van Toezicht van Cultuurkwadraat. Adriaanse is sterk voorstander van een doorgaande leerlijn in de cultuureducatie.: “Die houdt niet op bij het primair onderwijs. Omdat we nog niet goed weten voor welke toekomstige beroepen we de generatie opleiden die nu met onderwijs start, kan het creëren van een cultureel bewustzijn via onderwijs sterk bijdragen aan persoonlijkheidsvorming en identiteitsontwikkeling.”