Nieuwe belastingmaatregelen coronavirus

In overleg met de Zeeuwse gemeenten en het Waterschap, zijn nieuwe maatregelen getroffen met betrekking tot de aanslagoplegging en invordering van de belastingen.

De deadline voor het betalen van belastingen is nu verder uitgesteld naar 1 september. Waar nodig is maatwerk mogelijk.

Sabewa Zeeland en de Belastingsamenwerking Walcheren en Schouwen-Duiveland namen dit voorjaar ook al de nodige maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen te verzachten.

Aanslagoplegging voor burgers en ondernemers

Vanaf eind juni starten Sabewa Zeeland en de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland weer met het versturen van belastingaanslagen. Burgers die nog geen aanslag voor gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen hebben ontvangen, krijgen deze aanslag eind juni in de brievenbus. Vanaf augustus wordt het versturen van aanslagen aan ondernemers weer opgestart.

Toeristenbelasting

De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 worden in augustus verstuurd. Voor de toeristenbelasting 2020 wordt geen voorlopige aanslag verzonden. Eind 2020 kunnen ondernemers zelf aangifte doen en daarop volgt in het voorjaar 2021 de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2020.

Invordering

De aanmaningen worden vanaf september verstuurd. Burgers of ondernemers die de aanslag nog niet hebben betaald, hebben tot 1 september de tijd om de aanslag te betalen. Wanneer dit nodig is, kan uitstel van betaling of een betalingsregeling worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op met Sabewa Zeeland of de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland.

Heeft u vragen over de gemeentelijke belasting van Schouwen-Duiveland, Middelburg, Veere of Vlissingen? Ga dan naar Belastingen.

Wanneer u vragen heeft over de belasting van waterschap Scheldestromen gaat u naar www.sabewazeeland.nl.