8 september 2020, 10:29

Middelburg in Europa

De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Middelburg veel projecten gerealiseerd. Het gaat om vele verschillende projecten in de hele gemeente. Om deze projecten te realiseren is veel geld nodig. Dat geld is gereserveerd in de begroting van de gemeente. Door gebruik te maken van Europese subsidies, komt extra geld beschikbaar. Met dat extra geld kan de gemeente extra onderdelen toevoegen die voor de inwoners en gasten van Middelburg voordelen opleveren. Middelburg staat in de top 3 van Nederlandse overheden die met succes Europese subsidies aanvragen.

De afgelopen 12 jaar zijn in totaal circa 25 projecten uitgevoerd met Europese subsidie. Europese subsidies hebben een looptijd van een aantal jaren. In de vorige subsidieperiode 2007-2013 zijn bijvoorbeeld onderstaande projecten met Europese subsidies gerealiseerd:

 • In het project Bike Friendly Cities (Interreg 2 Zeeën en BDU) is ingezet op de verbetering van de fietsstructuren in de binnenstad, verbetering en uitbreiding van fietsparkeerplaatsen, verbetering van missing links en de realisatie van de cyclehub.
 • Het doel van de projecten Geography of Inshore Fishing and Sustainability (Interreg 2 Zeeën) en Tourfish (Interreg 2 Zeeën) is de leefbaarheid van Arnemuiden behouden en waar mogelijk versterken. Mede dankzij Europese subsidie:
  • is de doorgaande route en de Langstraat heringericht,
  • is een toeristische wandelroute uitgezet met luisterpalen en infopanelen,
  • zijn de kernwaarden van Arnemuiden, zoals de klederdracht en de visserij, in beeld gebracht door diverse beelden en objecten en
  • is het project ‘Arnemuidse en Zeeuwse Visserstruien’ geïnitieerd.
 • In het project Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog – World War II Heritage (Interreg 2 Zeeën) is het aanwezige erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog in het park Toorenvliedt toegankelijker gemaakt. Bijkomend effect: het park is veiliger en aantrekkelijker geworden. Mede dankzij de Europese subsidie:
  • is het aanwezige bunkercomplex zichtbaarder en toegankelijker,
  • zijn speeltoestellen voor de jeugd geplaatst en is een speur-/wandelroute gerealiseerd,
  • is een bunker als museumbunker ingericht en staat bij de hoofdingang een monument in de vorm van een buffalovoertuig.

In de huidige subsidieperiode 2014-2022 heeft gemeente Middelburg 15 projecten die dankzij Europese subsidie extra budget hebben ontvangen. De komende weken maak je kennis met de huidige projecten die er in de gemeente Middelburg tot stand komen of al zijn voltooid.