Middelburg en Vlissingen verlengen samenwerking Wmo-inkoop

De colleges van de gemeente Middelburg en de gemeente Vlissingen hebben besloten om de huidige samenwerking in het Wmo-inkoopteam voort te zetten.

Op de lange termijn kan regionale inkoop in het sociaal domein wenselijk zijn. Naar de mogelijke Zeeuwse samenwerking in het sociaal domein, inclusief Wmo-inkoop, wordt momenteel onderzoek verricht. Op de korte termijn is sturen op de budgetten volgens de eigen financiële kaders belangrijker dan het aangaan van een nieuwe samenwerking.

Daarnaast stemmen de colleges in met de contouren van een nieuwe inkoopstrategie voor de nieuwe contracteringsronde in verband met het aflopen van de contracten op 1 januari 2023. De inkoopstrategie wordt ter consultatie voorgelegd aan zorgaanbieders. Na de zomervakantie worden hiervoor bijeenkomsten gepland.

Op basis van de uitkomsten van de consultatieronde wordt de definitieve inkoopstrategie ter besluitvorming voorgelegd.

Gerelateerde partners