Maatregelen coronavirus t.b.v. mantelzorgers door Manteling

Bericht van Manteling Walcheren:

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de overheid vergaande maatregelen aangekondigd. Ook Manteling neemt maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Zoals voorheen, en zeker nu, willen we mantelzorgers graag van dienst blijven. Gezien de recente ontwikkelingen moeten wij onze dienstverlening op een andere manier gaan vormgeven. Hieronder informeren we je daarover.

Alle medewerkers van Manteling werken vanuit huis, je kunt ons momenteel niet meer bezoeken op ons werkadres in de Bibliotheek in Middelburg.
Manteling is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt bellen naar het algemene nummer 0118-553530. Een collega van Manteling staat je te woord, beantwoordt je vragen of verbindt je door met de collega die je wilt spreken. Mocht die in gesprek zijn of niet aanwezig, dan wordt je teruggebeld.
Individuele mantelzorggesprekken en gesprekken met een mantelzorgmakelaar worden telefonisch gedaan. Afhankelijk van jouw mogelijkheden kan het ook via beeldbellen. We doen dus tijdelijk geen huisbezoeken meer.
Mantelzorgvragen of aanvragen van een individueel gesprek of gesprek met een mantelzorgmakelaar kunnen ook per e-mail gedaan worden bij het mantelzorgteam: Petra kun je bereiken via: pdv@mantelingwalcheren.nl, Nicolette is bereikbaar via: nk@mantelingwalcheren.nl en Conny via cp@mantelingwalcheren.nl.
Alle groepsbijeenkomsten van Manteling zijn tot nader order afgelast.
De periode van aanvragen van de Mantelzorgwaardering is verlengd tot en met 31 mei 2020, de uitbetaling zal hierdoor uiterlijk half juli plaatsvinden.
Woon je in de gemeenten Vlissingen of Middelburg en ben je niet in staat om boodschappen te doen? Dan kun je gebruik maken van de boodschappenservice van Manteling. Bel daarvoor minimaal drie dagen van tevoren naar 06-13964564.
Woon je in de gemeente Veere? Dan kun je hier een beroep doen op de Burenhulp. Of bel 0118-583687.
Aan vrijwilligers van Manteling die gewend zijn regelmatig hun maatje te bezoeken, is gevraagd om dit contact voorlopig telefonisch voort te zetten.
We hopen je hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Bovenstaande geldt zolang de maatregelen van de regering van kracht zijn.

We realiseren ons dat voor velen de mantelzorgtaak praktisch en emotioneel een stuk zwaarder is geworden. Schroom dus niet om een beroep op ons te doen, we helpen je graag! We wensen jou en je naasten veel veerkracht en het allerbeste toe.

Een warme groet namens
Mira Weber, directeur
Petra de Visser, Nicolette Kölker en Conny Prins van het mantelzorgteam

Gerelateerde partners