Locatie gevonden voor tijdelijke huisvesting spoedzoekers

Er zijn in Nederland en daarmee ook in Middelburg, te weinig sociale huurwoningen. Woongoed heeft een lange wachtlijst van mensen, die om verschillende redenen, met spoed een woning zoeken. Middelburg heeft besloten zich in te zetten om aan deze vraag te kunnen voldoen.

 

Om die reden is er een onderzoek gedaan naar een geschikte locatie waarop tijdelijke woningen kunnen worden gebouwd. In deze tijdelijke woningen, die er voor een periode van maximaal 15 jaar staan, moeten dan

50 zogenoemde ‘spoedzoekers’ kunnen worden gehuisvest. Met Woongoed als partner gaan we bekijken of het plan financieel haalbaar is.

 

Als meest geschikte plek is uit de bus gekomen de kavel tussen het gebouw van het Leger des Heils en de moskee. Of de woningen er werkelijk komen, kunnen we pas zeggen nadat we onderzoek hebben gedaan naar de financiële haalbaarheid. Als de woningen gebouwd kunnen worden zullen we omwonenden in dat proces betrekken. We houden deze daarvan op de hoogte door brieven, berichten op de gemeentelijke pagina in De Bode en op webpagina www.middelburg.nl/stromenpoort [1].

 

We kunnen nu nog niet zeggen hoe de woningen eruit gaan zien. We kunnen wel melden dat het gaat om 50 studio’s van ongeveer 35 m2 met eigen badkamer en keuken.