Laatste keer budget vanuit Lokaal Sportakkoord Middelburg

Ook voor 2022 hebben we weer een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen om nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen vanuit het Lokaal Sportakkoord. Dit is de laatste keer dat dit budget beschikbaar komt. We willen hiermee weer steun geven aan initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen in Middelburg een leven lang plezierig kan sporten en bewegen.

 

Hebben jullie een goed idee om Middelburgers (meer) aan het sporten en bewegen te krijgen? Meld het aan via het platform www.doemee.middelburgers.nl [1] – Lokaal Sportakkoord Middelburg! We dagen vooral (sport)verenigingen, scholen, sportaanbieders, huisartsen en beweeginitiatieven uit. Door samen te werken kunnen jullie nog meer betekenen voor Middelburg en haar inwoners.

 

Alle aanvragen kunnen worden ingediend via het platform. Dat kan vanaf 1 mei en tot en met 12 juni. Daarna worden ze getoetst door de gemeente en de kerngroep lokaal sportakkoord. De criteria hiervoor zijn te vinden op doemee.middelburgers.nl.

 

In de afgelopen jaren hebben we vanuit het Lokaal Sportakkoord verschillende projecten tot stand zien komen. Bijvoorbeeld Sport & Switch (www.sportswitch.nl [2]) waarbij kinderen op sportcomplex de Sprong met één sportabonnement wel vijf verschillende sporten kunnen proberen.

 

Ook voor ouderen is er een mooie beweegmogelijkheid gekomen uit de budgetten, namelijk de Zeeuwse Leefstijlroute https://www.zeelandinbeweging.nl/portfolio/locatie-middelburg/). Een wandelprogramma begeleid door (zorg-)professionals waarin deelnemers op zoek gaan naar hun gezonde leefstijl.

 

Lokaal Sportakkoord

 

Het sportakkoord is een Middelburgse invulling van het Landelijke en het Zeeuwse sportakkoord. In het lokaal sportakkoord vind je zes thema’s:

Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen, Sportevenementen die inspireren.

 

Afgelopen jaren hebben we al verschillende initiatieven kunnen ondersteunen om de Middelburgers meer samen te laten bewegen.

 

Het Lokaal Preventieakkoord – Samen voor een Gezonder Middelburg (ook te vinden op www.doemee.middelburgers.nl [1]) sluit aan bij het Lokaal Sportakkoord en vindt hier en daar overlappingen. Bij twijfel over waar een plan het beste kan worden ingediend, kan worden gebeld met Patrick de Guchteneire (0118 67 57 97)