Jaarprogramma 2021 Alzheimercafé Walcheren

Een (erkend) Alzheimer Café is een plek waar mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, mantelzorgers en hulpverleners elkaar geregeld, in informele sfeer, kunnen ontmoeten. Door met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen wordt de ziekte bespreekbaar gemaakt en kan men elkaar beter begrijpen en bereiken: lotgenotencontact in een caféachtige sfeer. Met daarbij steeds een inleider-deskundige, soms muziek of een film. Dergelijke cafés zijn er nu al op zo’n 200 plaatsen in Nederland en dus ook op Walcheren, per adres ‘t Gasthuis in Middelburg. Ze worden georganiseerd door vrijwilligers uit de regio van Stichting Alzheimer Nederland. Alzheimercafé Walcheren wordt financieel gesteund door Alzheimer Nederland en de drie Walcherse gemeenten.
Graag willen we u op deze manier informeren over de geplande Alzheimercafé ‘s voor 2021. Uiteraard moeten we rekening houden met alle perikelen rondom corona. We organiseren het café alleen als het veilig kan en er voldoende vrijwilligers zijn, om het café te draaien. We houden u op de hoogte via de mail. Ontvangt u die nog niet, meld u dan aan op onderstaand adres.

6-03-2021 Thema: Waarom de casemanager zo belangrijk is
Gastspreker: Monique van Doorn, directeur Zeeuwse Zorgschakels en een casemanager

17-04-2021 Thema: Dementie en de geheugenpoli
Gastspreker: Mw. D.J.H. Leonards, geriater ADRZ

12-06-2021 Thema: Dementie en muziek als therapie
Gastspreker: Conny Alblas, muziektherapeute

24-07-2021 Zomercafé: bij mooi weer in de tuin van ‘t Gasthuis
Thema: Onder het groen met verhalen van toen
Gastspreker: Johan Antheunisse, vrijwilliger IVN

18-09-2021 Wereld Alzheimerdag (21 september 2020)
Thema: wordt later bekend gemaakt door Alzheimer Nederland
Gastspreker: nog niet bekend

6-11-2021 Thema: Dementie en een vrijwillig levenseinde
Gastspreker: Hans Van Amstel-Jonker, medewerker bij de Levenseinde Academie

18-12-2021 Thema: Wat kan ergotherapie betekenen voor iemand met dementie
Gastspreker: iemand van de Praktijk, praktijk voor ergotherapie

Onze café ‘s vinden normaal gesproken plaats in ’t Gasthuis, Noordpoortplein 2 te Middelburg
van 14:30 uur tot 16:30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur. I.v.m. corona zullen wij later bekijken of we daar terecht kunnen. We informeren u hier tijdig over.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Jessy Benne tel: 06 15455408 of
Jolien Folcherts tel: 06 11210287 of per mail: alzheimer.walch@zeelandnet.nl