Informatieavond op 17 juni: Afval in Dauwendaele

Naar aanleiding van de laatste wijktafel is er op maandagavond 17 juni om 19.30 uur in Hof Mondriaan een informatie avond van de gemeente voor de bewoners van Dauwendaele over afval. De zaal in Hof Mondriaan is open vanaf 19.00 uur (u hoeft zich niet vooraf aan te melden). Na een korte presentatie om 19.30 uur is er de mogelijkheid om aan vier thematafels informatie te krijgen en vragen te stellen. De thema’s zijn:

(1) Diftar

(2) Locaties van containers in de wijk

(3) Inzameling/meldingen

(4) Zwerfafval/troepgroep/inzamelacties met containers in samenwerking met Woongoed.