Informatieavond aardgasvrij wonen

Graag nodigen wij u (nogmaals) uit voor de online informatieavond aardgasvrij wonen op 3 juni om 19:30 uur. Hier kunt u zich aanmelden. U ontvangt dan een link waarmee u kunt inloggen. 
In Zeeland werken we samen aan een plan van aanpak om in de toekomst over te stappen naar aardgasvrij wonen. Inwoners en eigenaren van huizen en gebouwen krijgen op den duur te maken met de overstap van aardgas naar een duurzame vorm van verwarmen en koken.

In november hebben we bewoners via een online enquête gevraagd mee te denken over dit onderwerp. Daaruit bleek dat veel inwoners van onze gemeente weten dat we op zoek moeten naar andere, duurzame manieren van verwarmen en dat veel inwoners regelmatig geïnformeerd willen worden.
 
Waar staan we?
We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in een passend tempo kunnen maken. We kijken welke wijk op welke manier over zou kunnen gaan op andere manieren van verwarmen en welke tussenstappen we nu al kunnen nemen. Dit schrijven we op in de Transitievisie Warmte. In 2021 moet elke gemeente zo’n visie klaar hebben.
 
Graag informeren we u over waar we als gemeente nu staan. Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat vindt u daarvan? Hiervoor organiseren we een bewonersavond op donderdagavond 3 juni om 19.30 uur. De bijeenkomst duurt 1,5 uur.
 
Programma
Tijdens deze online bijeenkomst:
  • Vertellen we meer over de overstap naar aardgasvrij en de tussenstappen daar naartoe
  • Delen we de eerste resultaten uit de Transitievisie Warmte
  • Praten we door over de vervolgstappen richting de uitvoering