Huishoudens met bijstand krijgen 200 euro eenmalige Energietoeslag

Deze eenmalige Energietoeslag wordt betaald door de Rijksoverheid, via de gemeente. Hoewel het Kabinet dit al begin december 2021 heeft besloten, is nog steeds niet precies duidelijk wie deze eenmalige bijdrage zullen krijgen.

 

Zeker is wel, dat in ieder geval alle huishoudens met een bijstandsuitkering het krijgen. Het gaat dan om ongeveer 1140 huishoudens in de gemeente Middelburg. Want juist bij deze groep is de financiële nood het hoogst. Daarom wil het college niet nog langer wachten op informatie en geld van het Rijk, maar alvast beginnen met uitbetalen van deze toeslag. De energietoeslag wordt bij huishoudens die op 1 februari 2022 een bijstandsuitkering hebben ontvangen automatisch door Orionis Walcheren op hun bankrekening bijgeschreven. Elk huishouden krijgt eind maart 200 euro.

 

Het voordeel van een uitbetaling van de toeslag als bijzondere bijstand:

ook huishoudens met schulden hebben direct profijt van de tegemoetkoming. Op een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand mag geen beslag worden gelegd door schuldeisers (beslagverbod) en het geld is belastingvrij, zodat hierdoor later geen problemen ontstaan met belasting of toeslagen.

 

Gemeente Middelburg wacht dus niet tot het geld van het Rijk er is, maar schiet het alvast voor, omdat veel inwoners de last van te hoge energierekeningen nu al dragen en veel moeten bijbetalen op de eindafrekening. Vooral voor huishoudens met een laag inkomen drukt een verhoging van hun voorschot zwaar op het besteedbaar inkomen.

 

Uiteraard zijn er veel meer mensen met een (heel) laag inkomen en mogelijk komen zij ook in aanmerking voor de eenmalige Energietoeslag.

Maar omdat het Ministerie nog steeds de richtlijnen niet heeft bepaald voor wie er een toeslag krijgen en voor welk bedrag, is het voor de gemeente niet mogelijk om ook dit geld al voor te schieten. Er is te weinig informatie van de Rijksoverheid om dit alvast te kunnen doen.

Zodra de informatie bekend is, wordt bekend gemaakt hoe de energietoeslag aangevraagd kan worden.

 

Hulp

 

Heeft u hoge energiekosten en maakt u zich hier zorgen over? Of heeft u problemen met het betalen van uw energierekening? Neem dan contact op met uw energieleverancier voor een regeling.

 

U kunt ook contact opnemen met de afdeling schuldhulpverlening van Orionis Walcheren, tel. 0118 43 27 00. De hulp van afdeling Schuldhulpverlening is gratis.

 

Ook kunt u voor uw hulpvraag terecht bij Maatschappelijk Werk Walcheren.

Zij helpen u, gratis en zonder verwijzing.

 

En u bent van harte welkom bij het Inloopuur Geldzorgen. Dat is iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in ZB (Openbare Bibliotheek) in Middelburg. Zij helpen u graag.