Herstelwerkzaamheden muur Segeersweg, Dauwendaele

Binnenkort start Bouwgroep Peters met herstelwerkzaamheden aan de muur langs de Segeersweg.

Het voegwerk van deze muur is slecht en moet aangepakt worden. Oud/ slecht voegwerk wordt verwijderd, de muur wordt gereinigd en opnieuw gevoegd.

Uitvoeringsperiode
Naar verwachting zal het werk in de week van 16 september starten. Deze werkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen, uitgaande van gunstige weersomstandigheden.

Overlast beperkt
De gemeente Middelburg gaat er vanuit dat de overlast voor u als omwonende beperkt blijft. Bouwpersoneel zal voornamelijk het naast gelegen trottoir gebruiken om het werk uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt er getracht geluidshinder zoveel als mogelijk te beperken.

Gerelateerde partners