Herinrichting De Overloper Dauwendaele

Werkzaamheden voor de herinrichting van De Overloper in Dauwendaele zijn gestart.

Eerst wordt de beplanting gerooid. Daarna worden drainage en wadi’s (waterafvoer door drainage en infiltratie) aangelegd. Het doel is het vasthouden van regenwater (in de wadi) en het vervolgens te infiltreren in de bodem en/of vertraagd afvoeren naar oppervlaktewater. Wadi’s fungeren dus als tijdelijke berging na forse neerslag. Ook worden in De Overloper een vijver gegraven en heuveltjes aangelegd.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind van dit jaar klaar. Begin 2020 wordt nieuwe beplanting aangebracht. De Overloper blijft tijdens de uitvoering van het werk toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Heeft u vragen over de herinrichting van De Overloper? U kunt contact opnemen met projectleider Bas Kole via telefoonnummer 06 54 60 56 26.

De herinrichting van De Overloper is mede mogelijk gemaakt dankzij het Europese project Water Resilient Cities (WRC). Dit project wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval. Historische steden zijn dichtbebouwd, de oppervlaktes zijn grotendeels verhard en er is geen ruimte voor ondergrondse waterbuffering. Dat zorgt voor steeds meer wateroverlast. Gezien de gevolgen van de opwarming van de aarde zal dit probleem alleen maar groter worden.

WRC zoekt naar nieuwe oplossingen om water op te vangen. Al bestaande oplossingen zijn bijvoorbeeld het vergroenen van steden en het aanleggen van groendaken. Het project wil aantonen hoe duurzame stedelijke waterafvoersystemen door een integrale aanpak ook kunnen bijdragen aan het aantrekkelijker maken van openbare ruimtes.

Gerelateerde partners