Help je mee om ouders een steuntje in de rug te bieden?

Home-Start Humanitas Walcheren ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding van een ervaren getrainde ouder.
De vraag naar ondersteuning bij de opvoeding stijgt, vanzelfsprekend ook de vraag naar getrainde vrijwilligers groeit hierdoor.

Help je mee om ouders een steuntje in de rug te bieden?
Meldt je dan aan voor de Home start Walcheren training. Na het kennismakingsgesprek ga je direct van start met de online training en de 1 op 1 bijeenkomsten.
Je wordt professioneel begeleid, krijgt volop mogelijkheid tot eigen inbreng en ook niet onbelangrijk, we bieden themadagen, workshops en groepsbijeenkomsten, gezelligheid.
Na de covid19 tijd leer je alle andere betrokken en lieve kanjers, de vrijwilligers van ons Home Start Walcheren team kennen.

Als vrijwilliger bij Home-Start Humanitas Walcheren ga je elke week op bezoek bij een gezin waaraan je wordt gekoppeld. Afhankelijk van de hulpvraag van de ouders probeer je hen te ondersteunen.
Deze vragen zijn heel divers en zijn leidend in jouw ondersteuning. De ouders houden de regie.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het bieden van een luisterend oor, het geven van tips bij de opvoeding, maar ook gezellige dingen doen zodat iedereen een leuke middag heeft gehad.
Soms zijn de ouders overbelast omdat de opvoedvragen boven het hoofd groeien of omdat er sprake is van ziekte, echtscheiding of weinig geld. Soms is het probleem gebrek aan een sociaal netwerk.
Als vrijwilliger probeer je op een positieve manier het verschil in het gezin te maken, zodat problemen van alle dag niet uitgroeien tot zware problemen.
Je zult merken dat door jouw bezoekjes ouders weer beter in hun vel komen te zitten en ouders weer zelfvertrouwen krijgen en de grip terug krijgen op het fijne gezinsleven.

Home-Start maakt deel uit van het jeugdhulpbeleid van de gemeentes op Walcheren. Home-Start Humanitas Walcheren is dan ook gratis en is voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar.
Verwijzers en ouders kunnen zelf contact met ons opnemen voor ondersteuning thuis. Vanuit de landelijke organisatie Humanitas wordt een VOG voor je aangevraagd, ben je verzekerd en kun je gebruik maken van de onkostenvergoeding.

Heb jij ?
* ervaring met opvoeden
* positieve instelling
* interesse in een ander
* open houding en een dagdeel tijd voor een mooie ervaring

Laat van je horen en stuur een bericht naar de coördinator, voor een kennismakingsgesprek van Humanitas Home Start Walcheren.
Email adres: home-start.walcheren@humanitas.nl
Website: www.home–start.nl

Voor de redactie. Vragen ?
Sylvia Sparreboom
06-25 14 39 74
s.sparreboom@humanitas.nl

Over Home-Start
Home-Start is een programma voor informele preventieve opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte opvoedvragen dat wereldwijd in meer dan twintig landen wordt toegepast. Home-Start is er voor ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen. Een getrainde vrijwilliger die ervaring heeft met opvoeden, biedt ouders een luisterend oor, een steuntje in de rug, vertrouwen en tips over praktische zaken voor het gezin. Home-Start wil hiermee voorkomen dat alledaagse opvoedvragen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. In de afgelopen 25 jaar heeft Home-Start in Nederland 40.000 ouders met meer dan 85.000 kinderen ondersteund. De landelijke vereniging Humanitas is eigenaar en hoofdlicentiehouder van Home-Start in Nederland. Het programma wordt in meer dan honderdvijftig Nederlandse gemeenten aangeboden. Gemeenten vullen het lokale jeugdbeleid in door het Home-Start programma te laten uitvoeren door (vrijwilligers)organisaties in de jeugdsector (WMO). Deze hebben coördinatoren in dienst die op hun beurt de vrijwilligers ondersteunen. www.home-start.nl