Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink reiken eerste Sport & Cultuur TAS voor THUIS uit

Bassischolen en buitensportverenigingen kunnen hun programma’s gefaseerd weer gaan opstarten. Hoe dat er precies gaat uitzien en welke effecten dit heeft op de sport- en cultuurparticipatie van de jongste jeugd is nog niet te overzien. De afgelopen periode is er vooral veel digitaal aangeboden door zowel het onderwijs als sport- en cultuuraanbieders.

In gezinnen waar niet of nauwelijks computers aanwezig zijn en/of internet beschikbaar is, en ouders niet altijd vaardig genoeg zijn om kinderen te ondersteunen is dit een probleem.

Unieke samenwerking sport en cultuur
Voor deze gezinnen biedt het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland een alternatief om deze kinderen creatief en sportief bezig te laten zijn en zich te kunnen blijven ontwikkelen. Hiervoor is de Sport & Cultuur TAS voor THUIS, naar het idee van provincie Utrecht, samengesteld in samenwerking met Provincie Zeeland, Sport Zeeland, Cultuurkwadraat en uitvoeringspartner Kunsteducatie Walcheren.

Gedeputeerden sport en cultuur Provincie Zeeland reiken eerste tassen uit
Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink reiken vrijdag 8 mei om 16.15 uur, tijdens een dansles van Dansschool Body Action, de eerste tassen uit aan intermediairs van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland en aan sport- en cultuurorganisaties.

1500 tassen voor thuis
De Sport & Cultuur TAS voor THUIS is ontwikkeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en zit vol met sportieve en culturele activiteiten. Met deze tas kunnen kinderen zelfstandig aan de slag zonder beeldscherm. Als het materiaal, met o.a. een bijdrage van Kinderkunstweek en KinderKunstAtelier KKaAT, draagt bij aan de creatieve en sportieve ontwikkeling van de kinderen. Via de intermediairs van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland worden er maar liefst 1500 tassen onder Zeeuwse kinderen verspreid. In de tas zit bovendien een aanmeldformulier voor sport- of cultuurdeelname voor het komende schooljaar.

Meer informatie Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betaalt het Jeugdfonds de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland