Extra middelen voor minima en nieuwkomers in Middelburg

Economische ongelijkheid is door de coronacrisis een nog groter probleem geworden. Het college van B&W wil zo snel mogelijk 610.0000 euro extra investeren in twee projecten die in de startblokken staan en aansluiten bij het vraagstuk van toenemende (economische) ongelijkheid. Dit betreft initiatief Volwassenenfonds sport en cultuur en initiatief Intensivering integratie statushouders. Het gaat om budget dat de gemeente van het Rijk heeft ontvangen.

 

Het belang van beide projecten is met de oorlog in de Oekraïne alleen maar toegenomen. Voor huishoudens met een minimum inkomen zal het gezien stijgende (energie)prijzen alleen maar lastiger worden om te kunnen (blijven) deelnemen aan sport of culturele activiteiten. Het tweede project, de intensivering van de ondersteuning aan statushouders, heeft in de afgelopen weken ook aan belang gewonnen nu de verwachting is dat druk op onze bestaande infrastructuur voor vluchtelingen zal toenemen.

 

Het Volwassenenfonds sport en cultuur

Het Volwassenenfonds maakt sport en cultuur mogelijk voor volwassenen (18+) die leven rond het bestaansminimum. Contributie, lesgeld en/of materialen voor sport of een creatieve activiteit worden betaald. Het fonds zorgt voor de communicatiemiddelen, actueel inzicht, een jaarrekening, de afhandeling van aanvragen en de uitbetaling aan de sport- en cultuuraanbieders. Daarnaast verzorgt een coördinator van het Volwassenenfonds het netwerk aan intermediairs.

De werkstructuur bestaat al vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de lijntjes zijn kort waardoor de persoon in kwestie snel kan starten bij de betreffende sport of muziekvereniging of andere culturele aanbieder.

 

Intensivering integratie statushouders

Uit onderzoek blijkt dat nieuwkomers met een andere culturele achtergrond, en dan vooral vluchtelingen, veelal kwetsbaar zijn. Met dit initiatief krijgt Welzijn Middelburg de opdracht om met een specifieke aanpak het integratieproces van nieuwkomers te bespoedigen.

De inzet van Welzijn Middelburg richt zich op de maatschappelijke begeleiding en integratie met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid en de kennis over hoe de Nederlandse samenleving praktisch is georganiseerd. Hierbij gaat Welzijn Middelburg de samenwerking aan met onder andere: Orionis Walcheren, Vluchtelingenwerk, Taalhuis Walcheren, Scalda, Maatschappelijk Werk Walcheren, scholen en vrijwilligersorganisaties.

Dit pakket maatregelen is voor een periode van drie jaar en is een vervolg op het eerste pakket van maatregelen van begin maart 2022. Naar verwachting volgt nog voor de zomer een derde pakket maatregelen dat zich vooral zal richten op kinderen en jongeren.