Extra middelen voor mentaal welzijn en fysieke gezondheid Gemeente Middelburg investeert 350.000 duizend euro extra in sociaal domein

Eenzaamheid, negatieve gevoelens en psychische klachten zijn toegenomen door de coronacrisis. Ook is aangetoond dat mensen in deze coronatijd minder bewegen en zwaarder worden, terwijl een gezonde leefstijl juist bijdraagt aan het beperken van de gevolgen van corona. Ook kinderen en jongeren hebben tijdens de coronacrisis geleden onder het gebrek aan structuur, sociaal contact, het niet meer kunnen sporten en bijbaantjes en stages die niet doorgingen. Gemeente Middelburg wil de impact van corona op kwetsbare groepen in onze gemeenschap verder verkleinen en verzachten.

 

Het eenmalige geld afkomstig vanuit het Rijk wordt per direct ingezet op onder meer het versterken van de samenwerking rond het bestrijden van eenzaamheid en de aanpak van thuiszitters. Ook komt er meer geld voor projecten gericht op een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. In totaal gaat het om 350.000 euro voor een periode van 3 jaar. De middelen worden ingezet op projecten waarvan veel impact wordt verwacht en die snel inzetbaar zijn.

 

Carla Doorn; _”De coronacrisis heeft grote sociaal maatschappelijke effecten. Het gebrek aan ontmoetingsmogelijkheden in de verschillende lockdowns heeft ons allemaal – jong en oud – laten ervaren hoe belangrijk sociale contacten en verbanden zijn voor ons welzijn en de redzaamheid van mensen. De pandemie heeft gevoelens van eenzaamheid versterkt en een rem gezet op de mogelijkheden voor kinderen en jongeren om zich te kunnen ontwikkelen. Het college vindt het belangrijk dat er extra aandacht komt voor deze thema’s en ondersteunt daarom verschillende projecten die deze effecten kunnen verzachten. Dit is een eerste pakket maatregelen. We komen dit voorjaar met een tweede pakket maatregelen dat zich vooral zal richten op kinderen en jongeren.”_

 

Eenzaamheid tegengaan

 

Het college ondersteunt hiermee onder andere een project van het Platform Eenzaamheid Walcheren dat gericht is op het verbeteren van de samenwerking rond het bestrijden van eenzaamheid. Het Platform richt zich op het doorbreken van taboe op eenzaamheid en bevordert de samenwerking tussen initiatieven. Door inzet van extra middelen kan de signalering verbeteren en het aanbod uitgebreid worden. Hierdoor hebben de initiatieven een groter bereik, waardoor meer inwoners die eenzaam zijn en nu nog niet in beeld zijn worden bereikt.

 

Extra inzet thuiszitters

 

Het aantal thuiszitters onder kinderen en jongeren is toegenomen. De gemeente Middelburg wil dit tegengaan door extra begeleiding voor deze groep mogelijk te maken. De begeleiding is gericht op zowel het kind als de omgeving en wordt in samenwerking met de andere Walcherse gemeenten gefinancierd en gemonitord.