Extra budget beschikbaar – lokaal Sportakkoord

Na een succesvol jaar 2021 met mooie samenwerkingen en fijne beweegmomenten is er extra budget beschikbaar vanuit het lokaal Sportakkoord.  Er is namelijk € 67.700,- extra beschikbaar gekomen om te verdelen onder veelbelovende initiatieven.  Deze kunt u van 1 november tot 1 december 2021 indienen via: https://doemee.middelburgers.nl/nl-NL/projects/lokaal-sportakkoord/3

Heb jij dus een goed idee om Middelburgers (meer) aan het sporten en bewegen te krijgen? Of Middelburgers te stimuleren tot een gezonde leefstijl? We horen het graag! We dagen vooral (sport)verenigingen, scholen, sportaanbieders, huisartsen en beweeginitiatieven maar uiteraard ook onze burgers uit. Door samen te werken kunnen jullie nog meer betekenen voor Middelburg en haar inwoners.

 

Lokaal Sportakkoord

Het Sportakkoord is een Middelburgse invulling van het landelijke en het Zeeuwse Sportakkoord. In het lokaal Sportakkoord vind je zes thema’s: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen, sportevenementen die inspireren. Afgelopen jaar hebben we al meer dan 15 initiatieven kunnen ondersteunen om de Middelburgers meer samen te laten bewegen. Deze initiatieven zijn net als het lokaal Sportakkoord ook terug te vinden op het platform.

 

Waar moet uw idee aan voldoen?

Ideeën en initiatieven die in aanmerking komen voor budget uit het Sportakkoord, moeten zoveel mogelijk:

  • sporten en/of bewegen bevorderen;
  • een gezonde leefstijl bevorderen;
  • worden uitgevoerd door minimaal 2 lokale samenwerkingspartners;
  • gericht zijn op inwoners van de gemeente Middelburg;
  • laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen zijn;
  • vernieuwend en toekomstbestendig zijn;
  • beantwoorden aan behoeften;
  • heldere en haalbare doelstellingen hebben (die ook meetbaar zijn);
  • en niet bestemd zijn voor aankoop van materiaal.

 

Door inzet van deze budgetten hopen we onze inwoners dichter bij elkaar te brengen maar vooral lekker aan het bewegen te krijgen! Dus maak van jouw idee een nieuw initiatief, registreer je op het platform en dien vervolgens je idee in. Dit kan direct via:  https://doemee.middelburgers.nl/nl-NL/projects/lokaal-sportakkoord/3

 

Mocht het niet lukken of mocht u toch vragen hebben, neem dan contact met mij op middels onderstaande contactgegevens.