18 december 2018, 17:38

Eigen bijdrage Wmo verandert in 2019

MIDDELBURG: Per 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor veel inwoners met een Wmo-voorziening (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulpmiddelen). Door een besluit van het kabinet betalen alle inwoners straks een vast bedrag van (maximaal) € 17,50 per vier weken.

De meeste inwoners met een Wmo-voorziening betalen nu een eigen bijdrage voor de zorg die zij ontvangen. Alleen inwoners met een laag inkomen betalen nu geen eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt nu nog af van inkomen en vermogen en kan dus per inwoner verschillend zijn.

Wat verandert er vanaf 2019?
De hoogte van de eigen bijdrage hangt straks niet meer af van inkomen of vermogen. Het wordt een vast bedrag van maximaal € 17,50 per periode van vier weken. Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Inwoners die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang: zij blijven een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen;
  • Niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens: deze groep betaalt geen eigen bijdrage;
  • Inwoners van de gemeente Middelburg met een laag inkomen betalen geen eigen bijdrage, net als in 2018;
  • De eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer is en blijft een ritprijs die gelijk is met die van het openbaar vervoer.

Informatie en vragen
Het CAK informeert alle inwoners met een Wmo voorziening. Via de website van het CAK komt ook informatie beschikbaar over de hoogte van de eigen bijdrage.

Bron: Gemeente Middelburg