“Eerst evalueren dan besluit over langer openblijven AZC”

MIDDELBURG: Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Middelburg gevraagd om de opvang van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg te verlengen met vijf jaar tot 25 juni 2025. Een besluit hierover wordt in juni 2019 verwacht. Eerst vindt er een evaluatie plaats waarbij de omwonenden nadrukkelijk worden betrokken.

Het asielzoekerscentrum in voormalig verzorgingshuis Swerf-Rust is in 2015 open gegaan voor vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor nog eenmaal vijf jaar. Het COA heeft het verzoek tot verlenging onlangs officieel ingediend. Het college van Burgemeester & Wethouders heeft besloten dit verzoek van het COA positief te benaderen.

Verlenging van het contract met het COA is geen automatisme. Diverse partijen waaronder de omwonenden worden betrokken bij de evaluatie en kunnen hun ervaringen met het azc delen. Ook over de wijze waarop er geëvalueerd gaat worden, mogen omwonenden meepraten. De gemeente wil de ervaringen met het asielzoekerscentrum zorgvuldig evalueren en de actuele situatie meewegen alvorens er over een half jaar een besluit kan worden genomen.

Bron: persbericht Gemeente Middelburg