Doe mee aan de Zeeuwse Klimaatweek 2022

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland en dus ook Zeeland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer Zeeuwse burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat heeft de ZB het initiatief genomen om van 31 oktober t/m 6 november 2022 de Zeeuwse Klimaatweek te organiseren. We sluiten hiermee aan bij de Landelijke Klimaatweek.

 

We bundelen graag onze krachten en nodigen iedereen uit om tijdens de Zeeuwse Klimaatweek zelf activiteiten te organiseren op het terrein van klimaat, energie en duurzaamheid.

 

Activiteiten partners

De eerste activiteiten zijn inmiddels bekend. De vier Natuur- en Milieu Educatiecentra in Zeeland starten in de Zeeuwse Klimaatweek met het geven van twee interactieve gastcolleges rondom de energietransitie voor groep 7/8 van de Zeeuwse basisscholen. Mensen die geïnteresseerd zijn in het geven van gastlessen zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met het plaatselijke Natuur- en Milieu Educatiecentrum. In Cinema Middelburg zullen deze week films te zien zijn waarin het klimaat centraal staat.

 

Activiteiten in de ZB

Op donderdag 3 november 2022 vindt er in de ZB een bijeenkomst plaats over aardgasvrij wonen, georganiseerd door de Participatiecoalitie. In de ZB is tijdens de Klimaatweek de expositie Medusa 500 te zien, een installatie van 500 kwallen gemaakt van sluier en organza. Een kunstinstallatie die zich richt op de wereld van kwallen om de aandacht te vestigen op klimaatverandering en de vervuiling van de zeeën. Ook zal in de ZB een Tegenlicht Meet Up georganiseerd worden, waarin de Green Deal centraal staat en een voorleesmiddag voor de kleinsten door Grootouders voor het Klimaat Zeeland. Verdere activiteiten zijn nog volop in ontwikkeling.

 

Op www.zeeuwseklimaatweek.nl [1] is een (groeiend) overzicht van activiteiten te vinden. Hier kun je je ook aanmelden om mee te doen.