Column: Piet de Bruin herdenkt Yvonne

Een vijgenboom als herdenkingsboom

Een vijgenboom stek, als toekomstig herdenkingsboom in Middelburg, afkomstig uit Ibiza. De stek die ik kreeg enkele maanden na het plotseling overlijden van mijn vriendin Yvonne op Ibiza. Dit is nu 35 jaar geleden tijdens onze vakantie. Een schokkende gebeurtenis nadat koolmonoxide in de badkamer vrijkwam in het huis waar we logeerden. De reden van het schrijven is dat het op 3 oktober, in 1984 plaats vond.

Deze herdenkings vijgenboom stek is alweer vele jaren geleden een grote volwassen boom geworden en geeft al weer ruim 25 jaar vijgen. Langzaam ontwikkelde het verwerkingsproces zich bij mij, met daarbij, ter ere van Yvonne,  het groeiende besef om hier ook aandacht aan haar missie te geven: opkomen voor kwetsbare mensen en respect voor de natuur.

In welke vorm en hoedanigheid werd me geleidelijk aan steeds meer duidelijk. Het levensmotto van Yvonne, levend vanuit dit respect voor kwetsbare mensen en natuur. Mede van daaruit snoei ik alweer 25 jaar deze herdenkingsvijgenboom.
Deze vijgenstekken laat ik wortelen in potjes met aarde om vervolgens deze verder te laten ontwikkelen en op te groeien en te delen! Het is ook steeds meer mijn missie geworden om op deze wijze een bijdrage te geven voor mens en natuur. Een missie die steeds meer bij mij is gaan aansluiten alsook urgenter en actueler is geworden gezien de noodzakelijke aandacht voor klimaat en duurzaamheid in deze huidige tijd!

Het bijzondere voor mij is dat het steeds meer is gaan samenvallen met de reacties van mensen hoe deze vijgenboom stekken bij hen volwassen vijgenbomen zijn geworden. Het waardevolle is dat diegene ze ook steeds meer zijn gaan snoeien, daarna vijgenboom stekken laten opgroeien en ook aan anderen doorgeven!

Boompje groot, plantertje dood?

Dit hoeft hierbij dus ook niet voor de vijgenboom te gelden en dat geeft extra bemoediging om binnen 10 jaar een volwassen boom te laten ontwikkelen met vruchten! Daarom blijft deze herdenkingsvijgenboom in Middelburg aan Yvonne Geelhoed, (26-07-1959, 03-10-1984) extra waardevol en betekenisvol om verder haar verhaal op deze eigen wijze o.a. via vijgenboom stekken en nu ook via deze column verder te delen!

Piet de Bruin, 3 oktober 2019