Collecteweek van het Cultuurfonds in Zeeland

Speciale jubileumeditie mobiele Anjeractie van 22 tot en met 30 mei 2020

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat dit jaar 80 jaar en daarom vieren we dit met een speciale jubileumcollecte. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar 100% van de opbrengst zelf houden! Met de jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto HOUD CULTUUR IN DE BUURT LEVEND!

Dit jaar is maar liefst 100% van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende vereniging. Mede dankzij de opbrengst van de Anjeractie kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland in 2019 ruim 88 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen met een totaalbedrag van € 367.000.

Mobiele Anjeractie
De collectanten kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de Anjeractie mobiel gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging. Uiteraard kan er ook gedoneerd worden via de website anjeractie.nl.

Sinds 1946 zamelt het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt geld in met de Anjeractie. Daarvoor gingen jaarlijks zo’n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Cultuurfonds Zeeland is een van de twaalf provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.