Sociaal en maatschappelijke bedrijven, verenigingen, vrijwilligers en initiatieven in Middelburg

In dit uitgebreide overzicht vindt u alle partners die in Middelburg een belang hebben voor de inwoners van Middelburg. Van de buurtbiljartclub tot de grote zorginstellingen, van de wijkagent tot alle sportverenigingen in Middelburg. Staat u niet in het overzicht of staan er onjuiste gegevens? Stuur een email naar info@middelburgers.nl

 

Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Arbo Unie

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Arduin

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Belastingdienst

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

De Vitale Revolutie Dauwendaele

Werkzaam in:
  • Dauwendaele

Emergis

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

FNV Walcheren

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Orionis Walcheren

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Sociale Cliëntenraad Walcheren

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg