Sociaal en maatschappelijke bedrijven, verenigingen, vrijwilligers en initiatieven in Middelburg

In dit uitgebreide overzicht vindt u alle partners die in Middelburg een belang hebben voor de inwoners van Middelburg. Van de buurtbiljartclub tot de grote zorginstellingen, van de wijkagent tot alle sportverenigingen in Middelburg. Staat u niet in het overzicht of staan er onjuiste gegevens? Stuur een email naar info@middelburgers.nl

 

BSO Kinderkeet – KOW

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Consultatiebureau Stromenwijk

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

De Stroming

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Het Springtij

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Kinderbijbelclub De Regenboog

Werkzaam in:
  • ’t Zand-Stromenwijk

Kinderdagverblijf Bommes

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Klimopschool

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Koninklijke Vereniging voor EHBO, Afdeling Middelburg

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg

Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap

Werkzaam in:
  • Heel Middelburg