Advertorial

Middelburg in Europa

De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Middelburg veel projecten gerealiseerd. Het gaat om vele verschillende projecten in de hele gemeente. Om deze projecten te realiseren is veel geld nodig. Dat geld is gereserveerd in de begroting van de...

Herinrichting De Overloper Dauwendaele

Werkzaamheden voor de herinrichting van De Overloper in Dauwendaele zijn gestart. Eerst wordt de beplanting gerooid. Daarna worden drainage en wadi’s (waterafvoer door drainage en infiltratie) aangelegd. Het doel is het vasthouden van regenwater (in de wadi) en het vervolgens...

Subsidie verduurzaming monumenten

MIDDELBURG: Het project Duurzame Monumenten Zeeland ontvangt voor de derde keer subsidie van het programma Innovatieve Aanpakken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG verleent een subsidie van € 148.777 voor de derde fase van het project. De VNG...