Broedende slechtvalken – Even niet vlaggen vanaf de Lange Jan

Ook dit jaar heeft een paartje slechtvalken een ‘nest’ op de Lange Jan. Het koppel heeft vier eieren gelegd. Om de vogels niet te storen, heeft provincie Zeeland wederom aan de gemeente Middelburg gevraagd even niet te vlaggen vanaf de Lange Jan.

Door het ophangen en weghalen van de vlag bovenop de Lange Jan werd het broedpaar dusdanig verstoord, dat zij soms urenlang het nest verlieten. Hierdoor kwamen eerdere broedsels nooit uit.

Het tijdelijk niet vlaggen op de Lange Jan in Middelburg bleek in 2019 succesvol te zijn: de slechtvalken hebben toen één van de vier eieren uitgebroed.

Daarom heeft het college van B&W in haar vergadering van dinsdag 11 februari besloten om ook in 2020 tijdens het broedseizoen (februari/juni) niet op de Lange Jan te vlaggen.

Hoewel de gemeente twee gesloten nestkasten heeft gehangen op Middelburgs hoogste toren, verkozen de slechtvalken dit jaar de eerder geplaatste open nestbak.

Na dit broedseizoen wordt bekeken of er toch mogelijkheden zijn om in komende jaren ook tijdens het broedseizoen te vlaggen. Hierbij wordt verder advies ingewonnen bij een ecoloog en wordt overleg gevoerd met de Provincie.

Gerelateerde partners