Briëtwoningen wijk ’t Zand geen gemeentelijk monument

Het college van Burgemeester en Wethouders van Middelburg heeft een voorgenomen besluit genomen om de Briëtwoningen niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Het Cuypersgenootschap uit Zoetermeer had dit verzocht om daarmee de woningen te behoeden voor sloop.

Woongoed is de eigenaar van de woningen en heeft de wens om een groot deel van deze woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw.
Zij hebben deze beslissing genomen na gedegen onderzoek naar de staat van de woningen. De te slopen woningen hebben funderings-, vocht- en asbestproblemen.
De belangrijkste aanleiding daarvoor is dat ze tijdens de inundatie in de Tweede Wereldoorlog onder water hebben gestaan.
Daarnaast voldoen de woningen qua isolatie en grootte niet meer aan de eisen van deze tijd.

Voorgenomen collegebesluit
Het college heeft in deze procedure een voorgenomen besluit genomen. Hierbij zijn de belangen van alle betrokkenen afgewogen.
Dat zijn de belangen voor het behoud van de wijk/woningen als cultureel erfgoed, het belang van Woongoed en de belangen van de bewoners van deze woningen.
Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een te behouden monumentaal karakter van de wijk.
Aan de andere kant zijn de woningen alleen geschikt om bewoond te worden; er kan geen andere bestemming aan gegeven worden.
Dat betekent dat bij behoud van de woningen de bewoners in de woningen moeten blijven wonen die aan het eind van hun levensduur zijn, geen gezond binnenklimaat hebben en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Het college heeft in zijn voorgenomen besluit, de belangen van de bewoners zwaarder laten wegen dan het belang van het behoud van de woningen als mogelijk cultureel erfgoed. Het voorgenomen besluit is om de wijk niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat houdt in dat het voornemen is geen wettelijke bescherming op de woningen te leggen.

Verder procedure
Er is sprake van een voorgenomen besluit.
Belanghebbenden, dat zijn erfgoedorganisaties maar ook bijvoorbeeld Woongoed of de bewoners van de woningen, kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan het college.
Het college weegt vervolgens alle ingebrachte zienswijzen en neemt dan een definitief besluit.
Omdat het een besluit is waarbij veel belangen, organisaties en bewoners bij betrokken zijn, vindt het college het belangrijk dat iedereen die dat wil, gehoord kan worden in de procedure. Wanneer het definitief besluit genomen kan worden, is afhankelijk van de hoeveelheid ingediende zienswijzen en de inhoud daarvan.