‘Brief’ aan de Toekomst: Middelburg in 2050

Wij willen het goed hebben met elkaar in Middelburg, nu en in de toekomst. De gemeente heeft daarom een belangrijke vraag
aan u. Hoe ziet uw eigen toekomst en die van uw kinderen en kleinkinderen eruit? Wat laten wij in de gemeente Middelburg na
aan de volgende generatie(s)?

Uw beeld bij Middelburg in 2050
Kunt u uw toekomstbeeld voor ons opschrijven, schetsen, tekenen, uitbeelden, ten gehore brengen of op een andere manier
aan ons overbrengen? Wij verheugen ons op uw bijdrage aan onze gezamenlijke toekomst. U helpt hiermee de visie van de gemeente helder te maken. En die helpt de gemeente bij het nemen van beslissingen. En bij het beoordelen van plannen die iets toevoegen of veranderen aan onze leefomgeving. Het helpt bij keuzes waar we voor staan. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur,
duurzaamheid, economie, wonen, meedoen in de maatschappij, zorg en welbevinden.

 • Wij ontvangen uw bijdrage graag uiterlijk maandag 12 oktober. Mail uw bijdrage: middelburg2050@middelburg.nl. Of stuur uw bijdrage naar: Middelburg2050, Postbus 6000, 4330LA Middelburg.
  Is uw bijdrage niet te mailen of op te sturen? Neem dan contact op via bovenstaand mailadres.
 • Vermeld in ieder geval uw mailadres en toestemming om dit te gebruiken! Dan houden wij u op de hoogte.
  Wij stellen u deze vraag omdat de gemeente samen met de inwoners, ondernemers en andere overheden
  de Omgevingsvisie van Middelburg maakt. In die visie bepalen we hoe de gemeente zich ontwikkelt en hoe
  Middelburg er in 2050 uitziet.
 • Door mee te doen geeft u toestemming dat wij uw bijdrage mogen gebruiken. In de plannen, maar mogelijk (met
  naamsvermelding) ook in communicatie-uitingen. Bijvoorbeeld in een nieuwsbrief of rapport, op de website of bij
  een krantenartikel.
 • We publiceren de inzendingen (of een selectie daarvan) op een nog nader te bepalen manier.
 • Geeft u ons alstublieft uw mailadres en daarmee toestemming om u op de hoogte te houden van het vervolg.
 • Een onafhankelijke commissie selecteert drie inzendingen en gaat met de inzenders in overleg over een actie of
  object dat de leefbaarheid in hun omgeving ten goede komt.
 • We bedoelen niet alleen de stad Middelburg, maar ook de wijken en Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland, Kleverskerke, Sint Laurens en alles wat daar tussen en omheen ligt.
Gerelateerde partners