Foto: nieuwbouwmiddelburg.nl

Bouwrijp maken nieuwwbouwwijk Essenvelt, Middelburg

Vanaf 26-10-‘20 is gestart met de aanleg van een tijdelijke rotonde langs de Torenweg tussen Oost-Souburg en Middelburg.

Vanwege de aanvoer van 180.000m3 zand krijgt verkeer op de Torenweg de komende periode met veel in- en uitvoegend bouwverkeer te maken.

De aanleg van de rotonde moet verkeershinder doen afnemen en de veiligheid op de Torenweg garanderen.

De rotonde is inmiddels gereed en zal zaterdag 7-11-‘20 worden opgesteld voor alle verkeer, verkeer op de Torenweg dient vanaf dat moment rekening te houden met een gewijzigde verkeerssituatie. De zandtransporten zullen maandag 9 november van start gaan.

Gerelateerde partners