Bijeenkomst voor Zeeuwse statushouders die ondernemer willen worden

De gemeente Middelburg organiseert op maandag 6 mei een informatiebijeenkomst voor statushouders die een eigen bedrijf willen starten. Binnen het Europese project SIREE kunnen zij trainingen volgen en praktische hulp krijgen van coaches bij het opzetten van een bedrijf. Na de informatiebijeenkomst kunnen belangstellenden een intakegesprek aanvragen, waarna het trainingsprogramma van start gaat.

Het SIREE-project brengt onderwijsinstellingen, lokale overheden, niet-gouvernementele organisaties en liefdadigheidsorganisaties bij elkaar om de sociale integratie van vluchtelingen te verbeteren. De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis aan de Markt in Middelburg. Burgemeester Harald Bergmann opent de bijeenkomst. Hierna geeft Kees van Strien van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf een presentatie over zelfondernemerschap. Het IMK zal de trainingen voor nieuwe entrepreneurs verzorgen, met thema’s als accounting, marketing, en bedrijfsvoering.

De training is gratis voor alle deelnemers. Naast training zullen de ondernemers ook begeleid worden door coaches van de Vereniging Ondernemers Middelburg. De training staat open voor alle statushouders, ook die uit andere Zeeuwse gemeenten.

Aanmelden voor de informatieavond kan door een e-mail te sturen naar siree@middelburg.nl. De bijeenkomst begint om 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.

Over SIREE

SIREE is een afkorting van ‘Social Integration of Refugees through Education and Self-Employment. Het Interreg 2 Zeeën-programma van de EU financiert het project van veertig maanden voor 2,9 miljoen euro. De negen partners zijn: University of Greenwich (hoofdpartner) (VK), VIVES University College (BE), Medway Plus (VK), University College Roosevelt (NL), City of Mechelen (BE), ADICE (FR), Gemeente Middelburg (NL), Arhus (BE) en Learning Shop Flanders (BE).

Maatschappelijke uitdagingen

Elke partner brengt zijn expertise in om de Europese uitdaging van de recente toestroom van vluchtelingen aan te pakken. Het doel is het bedenken en testen van innovatieve oplossingen om de sociale uitsluiting van vluchtelingen te verminderen door hen toegang te bieden tot onderwijs en ondernemerschap. SIREE zal leergemeenschappen creëren onder vluchtelingen, leerkrachten trainen en vluchtelingen helpen bij het opstarten van hun eigen bedrijf. Dit is essentieel voor de toekomst van Europa, waar meer dan 1,2 miljoen vluchtelingen in 2016 aankwamen.

Een uniek project

SIREE is uniek omdat het de ervaring en kennis die op regionaal niveau wordt gegenereerd samenbrengt in een grensoverschrijdende aanpak. Het vluchtelingengezin staat centraal bij het ontwikkelen van oplossingen waarin onderwijs en werkgelegenheid de leidraad vormen. Dit stelt hen in staat de toekomst in eigen hand te nemen. Toegang tot het onderwijs wordt verbeterd en ondernemerschap aangemoedigd.

Over Interreg 2- Zeeën

Interreg 2-Zeeën 2014-2020 is een Europees programma voor territoriale samenwerking tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het doel is om een innovatief, op kennis en onderzoek gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied te ontwikkelen. Om dit te realiseren kunnen projecten die bijdragen aan de doelstellingen worden medegefinancierd.

Bron: persbericht gemeente Middelburg