Bied vluchtelingenkinderen uit Griekenland een veilige plek

Oproep

We roepen B & W van de gemeente Middelburg op zich aan te sluiten bij de ‘coalitie van welwillende gemeenten’die 500 kinderen veilige opvang willen bieden in Nederland.
In mensonterende, overvolle en gevaarlijke vluchtelingenkampen in Griekenland zitten 5.500 alleenstaande kinderen vast. We kennen de beelden.
Hulporganisatie Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland roepen Nederlandse gemeenten op om tenminste 500 kinderen op te vangen uit deze erbarmelijke situatie. “Toon leiderschap en barmhartigheid” schrijven zij.
Deze coalitie bestaat nu al uit de volgende gemeenten: Amsterdam, Arnhem, Coevorden, Culemborg, Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, Houten, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Overbetuwe, Roosendaal, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Vijfheerenlanden, Wageningen, Zeist, Zwolle.

Waarom is dit belangrijk
Middelburg is een gastvrije stad, een Sheltercity en stad van de Vier Vrijheden. Wij kunnen, ook in deze voor ons barre en onrustige tijden, niet wegkijken.
We vinden het belangrijk dat Middelburg de ambitie uitspreekt om bij te dragen aan een veilige opvangplek voor een deel van de 500 kwetsbare kinderen uit de Griekse kampen. Om zo ook het kabinet te bewegen deze kinderen, zo snel als mogelijk, naar Nederland te halen en samen te zorgen voor die veilige opvang.

Laten we naar elkaar omkijken, binnen en buiten onze grenzen.
Laten we deze kinderen zo snel mogelijk naar Nederland halen.
Samen kunnen we dat

Teken de petitie!