Bibliotheken publiceren Manifest laaggeletterdheid

De gezamenlijke Zeeuwse Bibliotheken bieden deze maand het manifest ‘Samen voor een geletterd Zeeland’ aan Zeeuwse gemeenten en partners aan. Hierin schetsen zij een beeld van de manier waarop zij invulling geven aan hun brede maatschappelijke en educatieve functie in de (lokale) samenleving. Het manifest is te vinden op de websites van de Zeeuwse Bibliotheken.

Activiteiten

Als partner in het Taalnetwerk vinden de Bibliotheken het belangrijk dat mensen hun basisvaardigheden verder kunnen ontwikkelen op het gebied van digitale basisvaardigheden, digitale overheid maar ook op het gebied van rekenen, lezen, schrijven en het zoeken van werk. Dit doen zij onder andere door verschillende activiteiten en programma’s aan te bieden. Hiermee worden alle leeftijdsgroepen bediend.

De dienstverlening loopt uiteen van leesbevorderingsprogramma’s (o.a. BoekStart, Voorleesexpress) tot trainingen zoals Klik&Tik en Digisterker. Werkzoekenden kunnen terecht tijdens Meet Ups. Jaarlijks zijn er honderden deelnemers aan trainingen, activiteiten en Taalcafés in de Bibliotheken in Zeeland.

Laaggeletterdheid

Het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid is van belang voor iedereen in Nederland. Een onderwerp dat daarom hoog op de agenda staat van ministeries, provinciale en lokale overheden.

De Zeeuwse Bibliotheken spelen een rol als kennispartner en kenniscentrum op het gebied van bestrijding van laaggeletterdheid. Ook de sterke betrokkenheid bij leesbevordering op scholen draagt hieraan bij.