Alles over Diftar: nieuwe afvalinzameling voor heel Middelburg

Wijziging afvalinzameling en invoering Diftar

Per 1 januari 2020 wil de gemeente een nieuwe manier van afvalinzameling invoeren. Ook de wijze waarop de kosten voor afvalverwijdering straks worden berekend, verandert.

De nieuwe manier van afvalinzameling moet bijdragen aan de landelijke en gemeentelijke doelstelling om nog maar 100 kilo restafval per persoon per jaar in te zamelen.

Diftar
Ook de wijze waarop de kosten voor afvalverwijdering straks worden berekend, verandert. De gemeente voert het gedifferentieerde tarief (Diftar) in. Hierdoor betaalt u niet langer alleen een vast bedrag voor afvalverwijdering, maar bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het variabele bedrag is gebaseerd op het aantal keren dat u restafval in een rolcontainer of ondergrondse container aanbiedt. Hoe beter u dus uw afval scheidt, hoe minder vaak u restafval hoeft aan te bieden en hoe minder u betaalt. Dat is het idee achter Diftar, dat moet leiden tot het beter scheiden van afval.

De komende tijd gaan we alles klaarmaken voor de invoering van Diftar en gaan we proefdraaien. Aan de hand van hoe die proeven lopen, besluiten we later dit jaar wanneer we de Diftar bij u gaan verrekenen. Voordat we dat gaan doen, ontvangt u meer informatie over de tarieven en de wijze van afrekenen.

Het inleveren van groente, fruit en tuinafval, papier, plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken, textiel en glas blijft zoals het is. Ook het gebruik van de milieustraat verandert niet.

Veranderingen afvalinzameling
Wat er voor u op het gebied van restafval verandert, hangt af van de manier waarop u nu uw afval aanbiedt.

U biedt het restafval aan in een rolcontainer
Iedereen die afval in rolcontainers aanbiedt, ontvangt in april een brief om de rolcontainers voor restafval en voor GFT-afval op een bepaalde dag en tijdstip buiten te plaatsen. Deze worden dan voorzien van een elektronische chip. Met de chip wordt vanaf medio 2019 bijgehouden hoe vaak u de container voor restafval aanbiedt.

Per huishouden worden maximaal twee grote containers voor restafval gechipt en voor gft afval maximaal 3.

Meer containers zijn toegestaan in de volgende combinaties:

Restafval: 2x 240 liter
GFT afval: 2x 140 liter / 2x 240 liter / 3x 140 liter / 1x 240 liter en 1x 140 liter
U biedt restafval aan in een ondergrondse container
Maakt u gebruik van een ondergrondse container voor uw restafval, dan ontvangt u halverwege juni een nieuwe sleutelhanger die uw huidige pas of sleutelhanger vervangt. Na de proefperiode, wanneer we Diftar gaan verrekenen, betaalt u per opening van de ondergrondse container. Daarnaast wordt de opening van de ondergrondse container voor restafval kleiner. Waar nu een opening is voor 60 liter, komt straks een opening van 40 liter. Deze keuze is gemaakt omdat u bij het goed scheiden van afval veel minder restafval heeft. Dit voorjaar worden de ondergrondse containers bij u in de buurt aangepast.

U maakt gebruik van een inpandige afvalcontainer
Vanaf medio 2019 kunt u geen gebruik meer maken van de inpandige afvalcontainer. U maakt vanaf dat moment gebruik van de ondergrondse container voor restafval, die u opent met de sleutelhanger die u per post ontvangt. Deze is, of wordt, dicht bij uw appartementencomplex geplaatst. U ontvangt bericht waar en wanneer de container wordt geplaatst en wanneer u er gebruik van kunt maken.

U woont in een afvalproefgebied
In Arnemuiden-Noord, Stromenwijk, ’t Zand en Rittenburg en een deel van de Binnenstad zijn afvalproeven gehouden. Na afloop van deze proeven is de afvalinzameling niet aangepast. Met de invoering van Diftar zal in deze gebieden per 1 januari 2020 de inzameling gelijk worden aan inzameling in de rest van de gemeente.

In Arnemuiden-Noord vervalt de rolcontainer voor plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken. Hiervoor komen ondergrondse containers. Restafval gaat terug naar een tweewekelijkse inzameling. U krijgt hierover nog bericht.

In de Stromenwijk, ’t Zand en Rittenburg wordt per 1 januari 2020 de grijze rolcontainer weer gebruikt voor restafval. De ondergrondse containers blijven door bewoners van hoogbouw gebruikt worden voor restafval of gaan over naar inzameling van plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken.

Voor het proefgebied in de Binnenstad zijn er geen grote wijzigingen per 1 januari 2020. Er worden enkele ondergrondse containers voor restafval omgebouwd tot ondergrondse container voor plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken.

Locaties nieuwe ondergrondse containers
Bekijk de locaties van de nieuwe ondergrondse containers voor plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken, restafval en glas op Google Maps of in de stratenlijst.

Plastic en groente- en fruitafval
Om het scheiden van afval makkelijker te maken, worden er door de hele gemeente zo’n 40 extra ondergrondse containers voor plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken geplaatst. Hier kan het afval in gesloten transparante zakken worden aangeboden. Ook zal het aantal zuilen voor groente- en fruitafval worden uitgebreid. De bovengrondse zuilen komen bij hoogbouw en zijn alleen bedoeld voor bewoners die geen rolcontainer voor GFT-afval hebben. Het storten van groente- en fruitafval is alleen toegestaan zonder plastic verpakkingen. Een biologisch afbreekbare zak of verpakken in een (dunne) krant is wel toegestaan.

Sleutelhanger
Halverwege 2019 krijgt iedere woning een sleutelhanger toegestuurd. Deze sleutelhanger is nodig om ondergrondse restafvalcontainers, zuilen voor groente- en fruitafval en ondergrondse papiercontainers te gebruiken. Daarnaast geeft de sleutelhanger toegang tot ondergrondse containers voor plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken. Over het gebruik van de sleutelhanger ontvangt u meer informatie bij de verspreiding.

Contact
Heeft u een vraag naar aanleiding van deze brief, dan kunt u deze mailen naar diftar@middelburg.nl of bellen naar 14 0118.

Gerelateerde partners