Agenda Wijkteam Zuid op 13 april 2021

De wijktafel Zuid is op dinsdag 13 april, inloop 19:45, start 20:00 uur.

Inwoners van Middelburg Zuid zijn van harte welkom om in te bellen met Zoom:

Klik op deze link
Meeting ID: 871 6924 0852

Agenda:

 1. Mededelingen Stichting Wijkteam Middelburg Zuid
  • Voorzitter Sonay Peksert
  • Secretaris Iris Leewens
  • Penningmeester Paul Karelse
  • Lid Anneke Hartman
 2. Vragen aan de Wijkagent en/of de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Handhaving)
 3. Mededelingen van Wijkwethouder, wijkmanager, Verkeerswerkgroep:
  • Mededelingen van Wijkwethouder Chris Dekker
  • Mededelingen van de nieuwe wijkmanager Marianne Medendorp
  • Mededelingen Verkeerswerkgroep
 4. Afvalinzameling
 5. Rondvraag en sluiting