22 mei: Wijktijd in de Griffioen

Gezamenlijk spreekuur gemeente-politie

Onder de naam Wijktijd kunnen inwoners van de wijk Griffioen op woensdag 22 mei 2019 van 15:30 uur tot 16:30 uur op het spreekuur terecht met vragen, klachten, suggesties of complimenten over hun wijk. Het spreekuur vindt regelmatig plaats op verschillende tijdstippen en locaties in de wijk om zoveel mogelijk bewoners in de gelegenheid te stellen het spreekuur te bezoeken. Deze keer is het spreekuur in Speelhof Hoogerzael, Seispark 2a.

Bij het spreekuur kunnen inwoners vragen stellen aan de wijkmanager van de gemeente Middelburg en de wijkagent. Ook zal een buitengewoon opsporingsambtenaar (handhaving) van de gemeente en een welzijnsmedewerker aansluiten.

Het spreekuur komt voort uit de samenwerking van gemeente, politie en welzijn Middelburg met bewoners om de leefomgeving op het fysieke en sociale gebied te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te vergroten. Gemeente en politie trekken regelmatig samen op in de wijken. Zo worden er bijvoorbeeld in het kader van de inbraakpreventie en verkeersveiligheid eveneens samen acties georganiseerd.

Gerelateerde partners